Sunday, 14 July 2024
07 Muharram 1446
bluegreengoldred

Name From To
1 March 2021
YBhg. Datuk Akbar bin Samon

Ketua Pegawai Eksekutif, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP), Jabatan Perdana Menteri

Jabatan Perkhidmatan Awam

8 March 2021
Encik Huzaini bin Ramli

Timbalan Pengarah Belanjawan (Sektor Keselamatan, Infrastruktur dan Kemudahan Awam), Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan

Jabatan Perkhidmatan Awam

10 March 2021
YBrs. Dr. Maziah binti Che Yusoff

Timbalan Ketua Pengarah (Dasar) Unit Perancang Ekonomi (EPU) Jabatan Perdana Menteri

Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

YBhg. Dato' Haslina binti Abdul Hamid

Timbalan Ketua Setiausaha (Dasar) Kementerian Pertanian dan Industri Makanan

Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Industri Makanan

15 March 2021
YBhg. Datuk Harjeet Singh a/l Hardev Singh

Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan), Kementerian Kesihatan Malaysia

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Kesihatan Malaysia

YBrs. Dr. Mokhtar bin Tahar

Timbalan Ketua Setiausaha (Sumber Asli), Kementerian Tenaga dan Sumber Asli

Timbalan Ketua Setiausaha (Kewangan), Kementerian Kesihatan Malaysia

Encik Abdul Wahid bin Abu Salim

Setiausaha Bahagian Kanan (Mineral dan Geosains), Kementerian Tenaga dan Sumber Asli

Timbalan Ketua Setiausaha (Sumber Asli), Kementerian Tenaga dan Sumber Asli

YBrs. Dr. Kang Tong Hum

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Kawalan dan Pengurusan Perubahan), Bahagian Strategik Korporat dan Komunikasi, Kementerian Kewangan

Timbalan Pengarah Belanjawan (Sektor Pengurusan Prestasi dan Penilaian), Pejabat Belanjawan Negara, Kementerian Kewangan

YBrs. Dr. Normas bin Awang

Ketua Kluster, Kluster Pengajian Ekonomi dan Kewangan Awam, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan

Timbalan Setiausaha Bahagian (Dasar CukaI Tidak Langsung), Bahagian Cukai, Kementerian Kewangan

YBhg. Dato' Haji Haris bin Kasim

Datuk Bandar, Majlis Bandaraya Shah Alam, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Pegawai Kewangan Negeri Selangor, Perbendaharaan Negeri Selangor, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

YBhg. Dato' Makhzan bin Mahyuddin

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Jabatan Imigresen Malaysia, Kementerian Dalam Negeri

Timbalan Ketua Pengarah (Kawalan), Jabatan Imigresen Malaysia, Kementerian Dalam Negeri

Encik Zakaria bin Shaaban

Timbalan Ketua Pengarah (Pelaksanaan Operasi), Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA), Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan), Jabatan Imigresen Malaysia, Kementerian Dalam Negeri

Encik Saiful Yazan bin Alwi

Ketua Pengarah, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS), Kementerian Pertanian dan Industri Makanan

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi), Jabatan Pendaftaran Negara, Kementerian Dalam Negeri

YBrs. Dr. Ahmad Zairy bin Mohd Soieb

Ketua Kluster, Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Pengarah Kanan, Bahagian Pembangunan Modal Insan, Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Mohd 'Ashraf bin Mohd Noor

Setiausaha Bahagian Kanan (Tanah), Kementerian Tenaga dan Sumber Asli

Ketua Kluster, Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Puan Punitha Veni a/p Muthusamy

Timbalan Ketua Kluster, Kluster Pembangunan Kepakaran, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

Felo Penyelidik Kanan Kluster Penyelidikan Pembangunan dan Dasar, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

YBrs. Dr. Wan Nur Ibtisam binti Wan Ismail

Pengarah, Bahagian Governan IPTA, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi

Ketua Kluster, Kluster Pengajian Ekonomi dan Kewangan Awam, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam

YBrs. Dr. Afriza Hani binti Mohd Sinon

Setiausaha Bahagian, Bahagian Business Licensing Electronic Support System (BLESS), Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

Pengarah, Bahagian Governan IPTA, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi

Puan Norihan binti Mohamed Naim

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan Koperasi, Penjaja dan Peniaga Kecil, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

Setiausaha Bahagian, Bahagian Business Licensing Electronic Support System (BLESS), Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

Puan Roszanina binti Wahab

Setiausaha Bahagian, Seksyen Hal Ehwal Jemaah Menteri, Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar, Kementerian Sumber Manusia

YBrs. Dr. Nor Mazny binti Abdul Majid

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar, Kementerian Sumber Manusia

Setiausaha Bahagian, Seksyen Hal Ehwal Jemaah Menteri, Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri

Encik Mohd Zulkifli bin Harun

Timbalan Pengarah (Perumahan & Kerajaan Tempatan) Bahagian Perkhidmatan Sosial Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Pengarah I, Bahagian Bajet Pembangunan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Encik Khalid bin Mohamed

Timbalan Pengarah I, Bahagian Bajet Pembangunan, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Pengarah (Perumahan & Kerajaan Tempatan) Bahagian Perkhidmatan Sosial Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri

22 March 2021
YBhg. Datin Rashidah binti Mohd Sies

Setiausaha Bahagian, Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan, Kemenerian Kewangan

Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan (Pengurusan), Kementerian Kewangan

YBhg. Dato' Shamsul Azri bin Abu Bakar

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar Saraan dan Pengurusan, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Syarikat Pelaburan Kerajaan, Kemenerian Kewangan

Encik Zairi bin Mat Ali

Timbalan Setiausaha Bahagian (Sektor Sistem Perolehan, Maklumat dan Pendaftaran), Bahagian Perolehan Kerajaan, Kementerian Kewangan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar Saraan dan Pengurusan, Kementerian Kewangan

Encik Rahimi bin Ismail

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah Keselamatan Kerajaan, Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Datuk Mohd Haniff bin Hassan

Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Tenaga dan Sumber Asli

Setiausaha Bahagian Kanan (Tanah), Kementerian Tenaga dan Sumber Asli


Latest Update : 08 March 2021