Monday, 24 June 2024
17 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Name From To
1 October 2020
YBhg. Dato’ Mohtar bin Mohd Abd Rahman

Ketua Pengarah, Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA), Jabatan Perdana Menteri

Jabatan Perkhidmatan Awam

YBhg. Datuk Dr. Aminuddin bin Hassim

Presiden, Perbadanan Putrajaya, Kementerian Wilayah Persekutuan

Ketua Pengarah, Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA), Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Datuk Muhammad Azmi bin Mohd Zain

Setiausaha Bahagian, Bahagian Sosio Ekonomi, Kementerian Wilayah Persekutuan

Presiden, Perbadanan Putrajaya, Kementerian Wilayah Persekutuan

5 October 2020
Puan Norziatulshima binti Tajuddin

Pengarah, Bahagian Pengurusan, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan, Jabatan Perdana Menteri

Jabatan Perkhidmatan Awam

Puan Laila Khalidah binti Ismail

Pengarah Kanan (Pengurusan), Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, Jabatan Perdana Menteri

Pengarah, Bahagian Pengurusan, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan, Jabatan Perdana Menteri

12 October 2020
YBhg. Dato’ Indera Noridah binti Abdul Rahim

Jabatan Perkhidmatan Awam

Timbalan Ketua Setiausaha (Perpaduan), Kementerian Perpaduan Negara

YBhg. Datuk Muhammad Khair Razman bin Mohamed Annuar

Timbalan Ketua Setiausaha (Perpaduan), Kementerian Perpaduan Negara

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Sumber Manusia

Encik Mazlan bin Abu Mutalib

Timbalan Ketua Setiausaha (Operasi), Kementerian Sumber Manusia

Jabatan Perkhidmatan Awam

Encik Abdullah bin Hasan

Ketua Pengarah, Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan (iLEAD), Kementerian Belia dan Sukan

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Belia dan Sukan

YBhg. Datuk Zaidi bin Johari

Pengarah Tanah dan Galian, Pejabat Tanah dan Galian Negeri Melaka, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka

Pegawai Kewangan Negeri Melaka, Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Melaka, Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka

YBrs. Dr. Meenachi a/p Muniandy

Timbalan Ketua Ekonomi (Makroekonomi), Bahagian Fiskal dan Ekonomi, Kementerian Kewangan

Pensyarah Universiti, Fakulti Ekonomi dan Pentadbiran (FEP), Universiti Malaya(Peminjaman)

15 October 2020
Puan Anita Zarina binti Salahuddin

Timbalan Setiausaha Bahagian, Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Dalam Negeri

Timbalan Setiausaha Bahagian Kanan, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Malaysia

19 October 2020
Encik Azman bin Ibrahim

Setiausaha Bahagian, Bahagian Dasar dan Antarabangsa, Kementerian Kerja Raya

Pengarah, Pejabat Pembangunan Negeri Pulau Pinang, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

22 October 2020
YBhg. Datuk Ruzain bin Idris

Pengarah, Pejabat Pembangunan Negeri Selangor, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Ketua Pengarah Penyiaran, Jabatan Penyiaran Malaysia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia

YBhg. Dato’ Rosli bin Isa

Timbalan Setiausaha Bahagian Kanan (Operasi), Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Malaysia

Pengarah, Pejabat Pembangunan Negeri Selangor, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Datuk Mohd Razali bin Wahab

Timbalan Ketua Pengarah, (Penyelarasan Projek Khas), Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Setiausaha Bahagian Kanan (Operasi), Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Malaysia

Encik Nik Shafiruddin bin Nik Shahar Shah

Pengarah, Bahagian Projek Khas, Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

Timbalan Ketua Pengarah (Penyelarasan Projek Khas), Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri


Kemaskini Terakhir: 11 November 2020