Sunday, 14 July 2024
07 Muharram 1446
bluegreengoldred

Name From To
3 March 2020
YBhg. Dato' Mohamad Yasid bin Bidin

Jawatan Penempatan Khas, Jabatan Perkhidmatan Awam

Ketua Pengarah, Jabatan Kemajuan Masyarakat, Kementerian Pembangunan Luar Bandar

10 March 2020
YBhg. Datuk Hishamuddin bin Mohd Sujak

Timbalan Pengarah Kanan (Perancangan Makro Sektor Awam), Bahagian Penyelidikan, Perancangan dan Dasar, Jabatan Perkhidmatan Awam

Ketua Pengarah, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (Perpaduan), Jabatan Perdana Menteri

23 March 2020
YBhg. Dato' Seri Ir. Dr. Zaini bin Ujang

Jawatan Penempatan Khas, Jabatan Perkhidmatan Awam

Ketua Setiausaha, Kementerian Alam Sekitar

YBhg. Dato' Sri Mohammad bin Mentek

Ketua Setiausaha, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Ketua Setiausaha, Kementerian Pembangunan Usahawan

YBhg. Datuk Seri Dr. Mazlan bin Yusoff

Ketua Pengarah, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), Jabatan Perdana Menteri

Ketua Setiausaha, Kementerian Pengajian Tinggi

YBhg. Datuk Zainal Abidin bin Hassan

Timbalan Ketua Setiausaha (Keselamatan), Kementerian Dalam Negeri

Ketua Setiausaha, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

YBhg. Datuk Rostam Affendi bin Dato' Salleh

Timbalan Ketua Setiausaha (Pendayaupayaan Pengguna), Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

Ketua Pengarah, Bahagian Penyelidikan, Jabatan Perdana Menteri

YBhg. Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi

Ketua Setiausaha, Kementerian Pembangunan Usahawan

Jawatan Penempatan Khas, Jabatan Perkhidmatan Awam

30 March 2020
YBhg. Datuk Wan Suraya binti Wan Mohd Radzi

Jawatan Penempatan Khas, Jabatan Perkhidmatan Awam

Ketua Setiausaha, Kementerian Perpaduan Negara

Encik Ahmad Asmadi bin Abdullah Sani

Setiausaha Bahagian, Bahagian Hal Ehwal Imigresen Kementerian Dalam Negeri

Timbalan Ketua Setiausaha Sulit kepada YAB Perdana Menteri, Pejabat Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri


Latest Update : 06 May 2020