Wednesday, 12 June 2024
05 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Announcement

Procurement Advertisement

 
 

Activity @ JPA

Distributed Letter 2011

Article available only in Malay.

Elaun Bagi Pelajar Institut Pengajian Tinggi Yang Mengikuti Latihan Amali Di Agensi Kerajaan

Download : Surat Edaran: JPA(L)S.175/4/4-2 / FAQ Berkaitan Surat Edaran JPA Bil. 10 Tahun 2011

Article available only in Malay.

Urusan Pemangkuan Pembantu Tadbir Gred W22 Ke Gred W26, Perkhidmatan Gunasama Persekutuan

Download : Surat Edaran:JPA(S)(K)134/8/62 Klt.2(16)

Article available only in Malay.

Urusan Pemangkuan Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 Ke Gred N22, Perkhidmatan Gunasama Persekutuan.

Download : Surat Edaran:JPA(S)(K)134/8/63 Ktl. 3(6)

Article available only in Malay.

Urusan Pengesahan Kenaikan Pangkat Pegawai Kumpulan Sokongan, Perkhidmatan Gunasama Persekutuan.

Download : Surat Edaran:JPA(S)(K)I34/8/57 Kit.4(23)

Article available only in Malay.

Penentuan Penyelia Di Setiap Peringkat Di Dalam Kementerian Dan Jabatan Bagi Tujuan Kawalan Dan Pengawasan Tatatertib

Download : Surat Edaran: JPA.BK(S)S)223/9/3(16)