Saturday, 22 June 2024
15 Dhu al-Hijjah 1445
bluegreengoldred

Announcement

Procurement Advertisement

 
 

Activity @ JPA

Distributed Letter 2009

Article available only in Malay.

Pemberian Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal Di Atas Kadar Sebenar Sebulan Kepada Pegawai Perubatan Dan Pegawai Pergigian Yang Mengikuti Kursus Sarjana Perubatan Atau Pergigian Yang Mana Berkenaan Di Bawah Program Kepakaran Mengikut Sistem Tertutup.

Download : Surat Edaran: JPA(BPO)(S)256/21/3-2 Klt.28(27)

Article available only in Malay.

Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Kumpulan Sokongan Yang Telah Berkhidmat 15 Tahun Dan Lebih Dalam Skim Perkhidmatan Dan Perkhidmatan Semasa

Download : Surat Edaran: JPA(S)NP.134/1 Ktl.19/s.k 2(11)

Article available only in Malay.

Pelepasan Waktu Bekerja Kepada Pegawai Perkhidmatan Awam Yang Menderma Darah

Download : Surat Edaran: JPA(SARAAN)(S)1619 Klt.14(75)

Article available only in Malay.

Semakan Kadar Bantuan Mempelajari Bahasa Kepada Pegawai Yang Berkhidmat Di Luar Negeri

Download : Surat Edaran: JPA(BGE)223/5/4-3(38)

Article available only in Malay.

Urusan Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) Secara Istimewa Bagi Anggota-Anggota Dalam Skim Perkhidmatan Jumud Yang Ada Perbekalan KPSL - Penyelenggara Stor Rendah N11, N14

Download : Surat Edaran: JPA(S)(BPO)324/1/7-20 Klt13 (76)