Rabu, 29 Jun 2022
29 Zulkaedah 1443
biruhijauemasmerah

Pengumuman

Iklan Perolehan

 
 

Aktiviti @ JPA

Perkhidmatan

Penetapan Gaji Kenaikan Pangkat

1. Apakah peraturan yang digunakan dalam menetapkan gaji permulaan kenaikan pangkat?

Rayuan Untuk Kenaikan Pangkat / Pemangkuan

1. Siapakah yang boleh membuat rayuan untuk urusan kenaikan pangkat?
2. Sekiranya seseorang pegawai yang terkilan dengan keputusan suatu Lembaga Kenaikan Pangkat, apakah yang boleh dilakukan oleh pegawai tersebut?
4. Bolehkah seseorang pegawai merayu atas keputusan Lembaga Rayuan?

Tindakan Tatatertib & Pemangkuan Kenaikan Pangkat

1. Bolehkah pegawai yang dikenakan hukuman tatatertib diberi pemangkuan kenaikan pangkat?
2. Bolehkah pegawai yang sedang dalam siasatan dipertimbangkan kenaikan pangkat?

Faktor & Penentuan Kekananan Pegawai

1. Bagaimanakah cara untuk menentukan kekananan pegawai?
2. Apakah faktor yang boleh menghilangkan kekananan pegawai?

Calon Simpanan Kenaikan Pangkat

1. Berapa lama tempoh sahlaku untuk calon simpanan?

Lembaga Kenaikan Pangkat

1. Siapakah ahli-ahli dalam suatu Lembaga Kenaikan Pangkat?
2. Bolehkah suatu Lembaga Kenaikan Pangkat dijalankan secara edaran?
3. Bolehkah suatu Lembaga Kenaikan Pangkat bersidang walaupun terdapat ahlinya yang tidak hadir?
4. Siapakah yang boleh melantik Panel Temu Duga untuk kenaikan pangkat?

Faktor & Urusan Kenaikan Pangkat

1. Bilakah pegawai layak dinaikkan pangkat?
2. Apakah faktor yang menentukan seseorang pegawai layak dipertimbangkan pemangkuan / kenaikan pangkat

Kelulusan & Penamatan Pemangkuan

1. Apakah tafsiran pemangkuan?
2. Bolehkah Ketua Jabatan mengarahkan untuk pegawai memangku sesuatu jawatan?
3. Bolehkah seseorang pegawai itu dinaikkan pangkat tanpa memangku jawatan tersebut terlebih dahulu?
4. Bolehkah pemangkuan seseorang pegawai ditamatkan?

Elaun Pemangkuan

1. Bagaimanakah elaun pemangkuan dikira?
2. Adakah elaun pemangkuan perlu dikutip balik apabila seseorang pegawai dinaikkan pangkat di mana tarikh kenaikan pangkat dikebelakangkan?

Laporan Nilaian Prestasi Khas (LNPK)

2.Siapakah yang perlu membuat LNPK?
3.Bagaimanakah untuk menentukan Pegawai Penilai (PP) dalam urusan LNPK?
4.Berapakah wajaran markah bagi LNPK dalam urusan kenaikan pangkat jika digunakan bersama LNPT?
5.Apakah rasional penggunaan LNPK?
6.Apakah kegunaan lain LNPK selain urusan kenaikan pangkat dan pemangkuan?

Sub-kategori