Ahad, 14 Ogos 2022
16 Muharram 1444
biruhijauemasmerah

Pengumuman

 
 

Iklan Perolehan

 
 

Aktiviti @ JPA

BilSurat Edaran Tahun 2008Muat Turun
1Pengemaskinian maklumat Perkhidmatan Kumpulan Sokongan Gunasama Persekutuan Yang Mempunyai Kelayakan Ijazah Sarjana Muda/Sarjana/Ijazah Kedoktoran Daripada Institusi Pengajian Tinggi
2Urusan Pemangkuan Jawatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N27 Ke Gred N32 Perkhidmatan Gunasama Am Persekutuan
3Program Cross Fertilization Di Antara Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Luar Negeri
4Urusan Temuduga Pemangkuan Penolong Pegawai Tadbir Gred N32 Gunasama Am Persekutuan Bagi Calon Semenanjung Malaysia
5Urusan Temuduga Pemangkuan Penolong Pegawai Tadbir Gred N32 Gunasama Am Persekutuan Bagi Calon Sabah dan Sarawak
6Maklumat Anggota Perkhidmatan Awam di Semua Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan Yang Ditaja di Bawah Program Pinjaman Pelajaran Persekutuan, Jabatan Perkhidmatan Awam(JPA).
7Pencalonan Untuk Program Diploma Siswazah dalam Penyalahgunaan Dadah
8Panduan Kriteria Penilaian Penyelidikan Bagi Pegawai Penyelidik
9Penambahbaikan Kemudahan Bantuan Pelajaran di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1994 dan Kemudahan Tambang Pulang Ke Malaysia Kepada Pegawai Yang Berkhidmat Di Luar Negeri
10Hutang-Hutang Kerajaan Yang Ditolak Dari Faedah Persaraan
11Pencalonan Pakar ICT Sektor Awam
12Pencalonan untuk Kursus Sijil Komunikasi Sesi 2008/2009
13Pengiktirafan Skim Perkhidmatan Tukang K1, Tukang K2, Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah (Ketukangan) dan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (Ketukangan) sebagai Perkhidmatan Kritikal
14Permohonan Urusan Pemangkuan Jawatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N22 Perkhidmatan Gunasama AM Persekutuan
15Senarai Terkini Perwakilan Malaysia Di Luar Negeri Yang Ditarafkan Sebagai Penempatan Hardship
16Penggunaan Ujian Bertulis Gred 1 Hingga Gred 16 dan Kajian Semula Kaedah Penilaian Gred Lain
17Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan-Jawatan Kumpulan Sokongan Gunasama Persekutuan
18Pemakaian PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM (PKPA) BILANGAN 1 TAHUN 2008 Dalam Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Dan Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK)
19Penempatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N22 Di Pejabat-Pejabat Perwakilan Malaysia Di Luar Negeri Sesi 2009 Dan 2010
20Penamatan Pemangkuan Kepada Pegawai Yang Memangku Melebihi DUA (2) Tahun Yang Tidak Lulus Penilaian Tahap kecekapan
21Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan-Jawatan Kumpulan Sokongan, Perkhidmatan Gunasama Persekutuan Di Bawah Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Bagi Pegawai-pegawai Semenanjung Malaysia, Sabah Dan Sarawak
22Senarai Terkini Perwakilan Malaysia Di Luar Negeri Yang Ditarafkan Sebagai Penempatan