Jumaat, 14 Ogos 2020
23 Zulhijjah 1441

Pengumuman

 
 

Iklan Perolehan

 
 

Aktiviti @ JPA

Facebook

Twitter

BilSurat Edaran Tahun 2007Muat Turun
1Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kewangan) Gred W17
2Pelaksanaan Permohonan Peperiksaan Perkhidmatan Secara Online
3Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Pegawai Khidmat Pelanggan Gred N17
4Perakuan Oleh Pegawai Perubatan Kerajaan Mengenai Penagihan Dadah, Mengunakan Atau Mengambil Selain Bagi Maksud Perubatan Atau Menyalahgunakan Suatu Dadah Berbahaya.
5Permohonan Urusan Pemangkuan Jawatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N32 Perkhidmatan Gunasama Am Persekutuan
6Permohonan Urusan Pemangkuan Jawatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N22 Perkhidmatan Gunasama Am Persekutuan
7Pelaksanaan Sistem Maklumat Pengurusan Sumber Manusia dan Sistem Pengurusan Maklumat Personel Jabatan
8Pelaksanaan Penggunaan Surat Pengesahan Diri & Pengakuan Pegawai Secara Online (eGL) Di Hospital-Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia Melalui Aplikasi HRMIS
9Pindaan Sukatan Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan) Gred N17
10Pemakaian Panduan pengurusan Pejabat bagi menggantikan arahan Perkhidmatan dalam sukatan Peperiksaan Perkhidmatan dan Penilaian Tahap Kecekapan
11Urusan Temuduga Pemangkuan Jawatan-Jawatan Kumpulan Sokongan Perkhidmatan Gunasama Am Persekutuan Zon Sabah & Sarawak
12Bayaran Imbuhan Tetap Perumahan Kepada Pegawai Yang Diperuntukkan Rumah Biasa Kerajaan Di Wilayah Persekutuan Labuan
13Urusan Pemangkuan Jawatan Pembantu Tadbir(Perkeranian/Operasi) [PT(P/O)] Gred N17 ke Gred N22 (Kumpulan Sokongan) Perkhidmatan Gunasama AM Persekutuan Bagi Semenanjung Malaysia
14Urusan Kenaikan Pangkat Jawatan-Jawatan Kumpulan Sokongan Gunasama Persekutuan
15Pengurusan Penilaian Prestasi Tahunan Pegawai Awam