Public Service Department Of Malaysia Official Portal

Article available only in Malay.

Perlanjutan Tempoh Perkhidmatan Pegawai Warganegara Yang Dilantik Secara Contract Of Service Dan Contract For Service

Download Distributed Letter: JPA.BK 174/2/19 Jld. 5 (45)

Article available only in Malay.

Penganugerahan Pingat Perkhidmatan Cemerlang Dan Pemberian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang

Download: Service Circular No. 13/2012

Article available only in Malay.

Pemakaian Two/Three - Piece Pant Suit Bagi Pegawai Awam Wanita Semasa Bekerja

Download: Circulated Letter No. 9/2013

Article available only in Malay.

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Merujuk Kepada Surat Pembaca Waris Penjawat Awam, Pahang Darul Makmur Bertajuk 'Pencen Pesara Sedikit Wajar Diseragamkan' Bertarikh 3 Januari 2013 Dan Ismail, Muar Johor Bertajuk 'Kaji Semula Pencen Bekas Penjawat Awam' Bertarikh 12 Januari 2013 Yang Disiarkan Di Dalam Akhbar Berita Harian.

Read more...

Article available only in Malay.

Pemberian Subsidi Yuran Pengasuhan Taman Asuhan Kanak-Kanak Di Tempat Kerja Sektor Awam

Download: Service Circular No. 38/2013