Jumaat, 14 Januari 2011 11:52
Bil PEKELILING PERKHIDMATAN
MUAT TURUN
1 Kelayakan Sijil Kemahiran Malaysia Bagi Maksud Pelantikan Ke Perkhidmatan Awam
2 Dasar Dan Prosedur Pelantikan Bekas Tentera Ke Dalam Perkhidmatan Awam
3 Dasar Dan Prosedur Pengambilan Pekerja Sambilan Harian

- FAQ Berkaitan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2011

4 Pembekalan Baju Vest Bagi Penghantar Notis
5 Dasar Dan Prosedur Penempatan Pegawai Di Bawah Program Penempatan Silang (Cross Fertilization Program)
6 Pindaan Pelaksanaan Tapisan Keselamatan Bagi Pegawai Yang Dilantik Dalam Perkhidmatan Awam
7 Bayaran Insentif Pakar, Bayaran Insentif Kesihatan Awam Pegawai Pergigian Dan Bayaran Insentif Pegawai Kesihatan Daerah.
8 Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Tahun 2011

- FAQ Berkaitan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 8 Tahun 2011

9 Panduan Penggunaan Bahasa Kebangsaan Dalam Perkhidmatan Awam
10 Imbuhan Tahunan Dan Bayaran Khas Prestasi Kali Kedua Tahun 2011

- FAQ Berkaitan Pekeliling Perkhidmatan Bil. 10 Tahun 2011

11 Pelaksanaan Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan
12    sulit
13 Pelaksanaan Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Persekutuan
14 Pelaksanaan Sistem Saraan Baru Perkhidmatan Awam Bagi Anggota Perkhidmatan Polis DiRaja Malaysia
15 Pelaksanaan Pemeriksaan Kesihatan Bagi Pelantikan Ke Dalam Perkhidmatan Awam
Terakhir Dikemaskini pada Jumaat, 10 Januari 2014 10:13