Kemudahan
    1. Apa yang dimaksudkan dengan penjelasan Pegawai yang diberi kemudahan Tambang Ehsan?

      Kemudahan Tambang Ehsan disediakan untuk pegawai Perkhidmatan Awam yang memenuhi takrifan pegawai "bertukar wilayah" berdasarkan peraturan perenggan 7, PP 5/1978. Kemudahan disediakan dari tempat pegawai bertugas ke ibu kota wilayah asal pegawai sekali bagi salah satu daripada dua tujuan iaitu sakit tenat atau meninggal dunia. Pegawai layak diberi 4 kali sahaja untuk menziarahi ibu, bapa, ibu mertua dan bapa mertua yang sakit tenat atau meninggal dunia.

      Rujukan: Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 1978

 

Terakhir Dikemaskini pada Rabu, 14 Mei 2014 14:13